Palkovice

Znak obce
Vyberte město/obci:
Vývoj cen nemovitostí ve Frýdku Místku:
Ve městě Frýdek Místek jsou ceny bytů průměrně o 30 procent vyšší než v letech 2016/2017. Například byt 3+kk v panelovém domě, o rozloze okolo 70 metrů čtverečních, který se před čtyřmi lety prodával za 1,3 milionu, se nyní prodává za 1,7 milionu. V loňském roce začaly ceny, stejně jako v Ostravě, stagnovat. V určitých lokalitách byl zaznamenán i mírný pokles cen nemovitostí.

Seznam firem a řemeslníků v městě/obci Palkovice :

Informace z města/obce Palkovice :

Cíle a vize obce Palkovice:

 • I. Moderní a kompaktní centrum obce Palkovice
  Jednoznačnou prioritou pro nás bude dobudování kompaktního a moderního centra obce se všemi důležitými službami na jednom místě pro všechny občany obce spočívají zejména ve stavbě nového domu služeb pro lékaře, lékárnu a další služby. Součástí také bude revitalizace celého prostranství v centru obce, umístění nových laviček, zeleně a mobiliáře. Neopomene také prioritu snadného parkování v centru. Podpoříme vznik nové restaurace i kavárny v centru obce. Zahájíme přípravu moderního kulturního domu. Vybereme vhodnou variantu přemístění obecního úřadu zpět do centra obce. Na místě pekárny připravíme výstavbu multifunkčního domu s byty, službami a obchody. Budeme prosazovat vysokou architektonickou kvalitu a uživatelskou praktičnost všech staveb.
 • II. Nové chodníky, opravené cesty a bezpečná doprava
  Klíčová bude investice do chodníků z centra obce směrem na Chlebovice a při vjezdu do Palkovic směrem k nové zástavbě. Na Myslíku budeme intenzivně pracovat na majetkoprávní přípravě nového chodníku do Kozlovic, v závislosti na dohodě jej začneme projekčně připravovat. U zastávky rest. U Kubalů a před školou zrealizujeme nové přechody pro chodce, které jsou již projekčně připraveny a měly by přispět ke zvýšení bezpečnosti chodců. Udržíme dobrou dostupnost obce veřejnou autobusovou dopravou. Dokončíme nový pasport místních komunikací, na jehož základě se systematicky budeme věnovat údržbě a opravám komunikací po celé obci. Zaměříme se také na další opravu mostů a propustků. Uspořádáme veřejnou diskusi o pojmenování ulic v obci.
 • III. Rozvoj moderního školství a vzdělanosti v obci Palkovice
  Prioritou bude centralizace školky v budově pod Habešem spolu se zvýšením kapacity školky. Tento krok je podmíněný úspěšnou výstavbou domu služeb v centru obce, kde by se přesunuli lékaři. Pro základní školu podpoříme nákup nových pomůcek a počítačového vybavení tak, aby byl udržen současný vysoký standard vybavenosti školy moderními výukovými pomůckami, což by mělo přispět ke zkvalitnění výuky a lepšímu pochopení probírané látky v daných předmětech. V budově základní školy vybudujeme novou rychlou, moderní a bezpečnou bezdrátovou síť sloužící k výuce s využitím moderních technologií.
 • IV. Kvalitní život pro občany v obci, čisté životní prostředí a péče o vzhled obce Palkovice
  Dobudujeme areál s hřištěm za tělocvičnou s výhledem výstavby nových menších dětských hřišť na Osadě a Horním konci. Podpoříme na obecních prostranstvích vznik dalších odpočinkových míst v obci i jejím okolí vhodně doplněných o mobiliář a zeleň. Připravíme modernizaci veřejného osvětlení v obci prostřednictvím LED lamp s centralizovaným ovládáním. Budeme pokračovat v opravách kulturních památek. Na obou hřbitovech zahájíme přípravu pro nové vydláždění žulovou dlažbou, na Myslíku úpravu prostranství před kaplí a v Palkovicích rozšíření hřbitova. Připravíme zvýšení počtu parkovacích míst v centrální části Myslíka. Zajistíme zachování a modernizaci Restaurace pod Habešem včetně sálu pro konání společenských akcí. Aktivně podpoříme připojování občanů ke kanalizaci a její dobudování v několika posledních menších lokalitách. Zefektivnění sběru a svozu odpadu včetně podpory jeho předcházení. Budeme podporovat akci Ukliďme Česko.
 • V. Odpovědné hospodaření, efektivní správa obce a udržitelný územní rozvoj
  Zavedeme systém elektronické komunikace občanů s OÚ, možnost bezhotovostního placení kartou včetně mobilní aplikace sloužící k rychlejší informovanosti občanů, zefektivnění komunikace s OÚ a podpoře komunitního života. Strategický plán rozvoje obce jako podklad pro další rozvoj obce a získávání dotačních finančních prostředků. Budeme pracovat na citlivé změně územního plánu, abychom nebrzdili přirozený rozvoj obce, současně však udrželi současný charakter území. Zvážíme vytvoření samostatných technických služeb za účelem zvýšení efektivnosti při správě, opravách a údržbě obecního majetku.
 • VI. Podpora sportu, kultury, spolků a komunitního života
  Klíčové bude nové komunitní centrum s knihovnou, multifunkčním sálem / klubovnami a důstojnou kavárnou / cukrárnou v lokalitě u hasičské zbrojnice. Nová důstojná a moderní knihovna se stane místem, na kterém se bude organizovat řada kulturních i společenských aktivit a aktivně tak bude podporovat komunitní život a vzdělanost v obci. Budeme organizovat i podporovat kulturní, společenské a sportovní akce. Zajistíme provoz stálého i letního kina s možností jeho další modernizace.

Představujeme

Nářadí Simon - obchod pro kutily a profíky

Nářadí a příslušenství za akční internetové ceny, kamenný obchod s dlouholetou tradicí a odborným poradenstvím. Rychlá výměna zboží, servis a vyřízení reklamací.
MALÍŘI NATĚRAČI CZ

Jsme malíři, natěrači pokojů, provádíme malování, tapetování bytů, domů i kanceláří, vč. úklidu po malování. Malířství natěračství provádíme od roku 2001, nedělají nám problém dekorativní malby, nátěry fasád, veškeré malířské a natěračské práce.
Vložit firemní vizitku

Katalog firem

Ubytování FM

Frýdek - Místek